Logo Sklepu pinkpillow.com.pl

Prawdziwe Rękodzieło

z Polski

   Menu

SPRAWDŹ NASZEGO BLOGA

 

Polityka prywatności Sklepu Internetowego pinkpillow.com.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PINKPILLOW.COM.PL

 


Spis treści


 1. Czym jest niniejszy dokument?
 2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 3. W jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe?
 4. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 • Złożenie Zamówienia w Sklepie.
 • Założenie Konta na stronie Sklepu.
 • Złożenie reklamacji lub zwrot Towaru poprzez formularz reklamacyjny/zwrotu.
 • Kontakt poprzez formularz kontaktowy oraz okienko czatu dostępne na stronie Sklepu.
 • Zapisanie się na newsletter.
 • Prowadzenie konta/sklepu jako Twórca.
 5. Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe i jakie są konsekwencje w przypadku ich niepodania?
 6. Czy Twoje dane osobowe podlegają analizowaniu oraz profilowaniu? Co to oznacza dla Ciebie?
 7. Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe oraz czy dane te mogą być udostępniane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?
 8. Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?
 9. Polityka przesyłania informacji handlowych i reklamowych drogą mailową w ramach tzw. Zapisania się na newsletter.
10. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
11. Zmiany w dokumencie Polityki prywatności.

 

§1 Czym jest niniejszy dokument?

Polityka prywatności Sklepu Internetowego pinkpillow.com.pl to dokument mający charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on żadną formą umowy ani regulaminu. Niniejszy dokument ma służyć jasnemu przedstawieniu i wyjaśnieniu zasad funkcjonowania Sklepu oraz przetwarzania i postępowania w przypadku danych osobowych.

 

§2 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, jest: Mateusz Kulesza Sprzedaż Internetowa, ul. Okopowa 6A, 06-320 Baranowo, NIP: 7582386069 właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem pinkpillow.com.pl, w dokumencie tym określany jako Administrator.


Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, w związku z tym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem, poprzez e-mail: pinkpillowpolska@gmail.com lub telefonicznie: 884 804 015.

 

§3 W jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Do takiej identyfikacji mogą posłużyć w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy, a także inne czynniki mogące określić tożsamość osoby fizycznej.


Administrator dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem m.in.:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”),
Inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

 

§4 W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do świadczenia naszych Usług, a także do wykonywania umowy między Tobą a Sklepem podczas takich czynności jak:

• Złożenie Zamówienia w Sklepie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności.

Zebrane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres do rachunku/faktury (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), a także numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego.

W przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo zebranymi danymi osobowymi mogą być nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej [NIP].

Cele:
a) Realizacja Twojego Zamówienia i wykonanie zawartej w ramach Zamówienia umowy tj.:
– potwierdzenie złożenia Zamówienia,
– informowanie o statusie Zamówienia drogą meilową,
– wysłania Produktu/ów na podany przez Ciebie adres lub do wskazanego punktu odbioru.
– w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w sprawie złożonego Zamówienia.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

b) Działania analityczne i statystyczne przeprowadzane przez Administratora w celu dalszego rozwoju i poprawy działania Sklepu.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

c) Przetwarzanie danych osobowych w przypadku sporów i roszczeń, które mogą powstać pomiędzy Tobą a stroną Sklepu, a także w przypadku celów, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

d) Dla celów podatkowych i rachunkowych, a w szczególności wystawianie i przechowywanie rachunków, faktur i dokumentów księgowych, a także dla celów rozpatrywania reklamacji i zwrotów.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podanie danych osobowych w przypadku składania Zamówienia jest dobrowolne, jednak bez nich niemożliwe jest złożenie Zamówienia.

W przypadku Zamówienia Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe).

 

• Założenie Konta na stronie Sklepu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności.

Zebrane dane osobowe to: adres poczty elektronicznej, dane na temat Twojej aktywności w Sklepie, w szczególności zakupione produkty i dotychczasowe Zamówienia.

Cele:
a) Prowadzenie i obsługa założonego przez Ciebie Konta na stronie Sklepu.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.


Podanie danych osobowych w przypadku rejestracji Konta na stronie Sklepu jest dobrowolne, jednak bez nich niemożliwa jest rejestracja i założenie Konta.

W przypadku założenia Konta na stronie Sklepu, Twoje dane osobowe przechowywane są przez okres korzystania przez Ciebie z tego Konta.

 

• Złożenie reklamacji lub zwrotu towaru poprzez formularz reklamacyjny/zwrotu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności.

Zebrane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres do rachunku/faktury (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego. W przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo zebranymi danymi osobowymi mogą być nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej [NIP].

Cele:
a) Rozpatrzenie reklamacji lub zwrotu, a także w celach rachunkowych i księgowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

b) Przetwarzanie danych osobowych w przypadku sporów i roszczeń, które mogą powstać pomiędzy Tobą a stroną Sklepu, a także w przypadku celów, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Podanie danych osobowych w przypadku złożenia reklamacji lub zwrotu towaru jest dobrowolne, jednak bez nich niemożliwe jest rozpatrzenie formularza reklamacyjnego/zwrotu.

W przypadku złożenia reklamacji lub zwrotu towaru poprzez formularz reklamacyjny/zwrotu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji reklamacji/zwrotu, chyba że przepisy prawa (np. rachunkowe) będą zobowiązywać nas do dłuższego przetwarzania tych danych.

 

• Kontakt poprzez formularz kontaktowy oraz okienko live czatu dostępne na stronie Sklepu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności. W przypadku okienka live czatu dostępnego na stronie Sklepu dane mogą być przekazywane do naszego partnera tj. Smartsupp s.r.o., a także do Rękodzielników, których dotyczy wysłane poprzez formularz kontaktu z Rękodzielnikiem zapytanie. Formularz kontaktu z Rękodzielnikiem znajduje się przy każdym produkcie oraz na stronie Rękodzielnika pod przyciskiem „Zapytaj o produkt” oraz „Zadaj pytanie”. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie §7 niniejsze Polityki prywatności.

Zebrane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, a także wszelkie inne dane, które dobrowolnie podasz nam w formularzu kontaktowym.

Cele:
a) Komunikacja i udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytania.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

b) W zależności od treści przesłanej wiadomości, podjęcie działania na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie danych osobowych w przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub okienko czatu jest dobrowolne, jednak bez nich niemożliwe jest przesłanie do nas lub Rękodzielników zapytania z użyciem formularza kontaktowego.

W przypadku komunikacji poprzez formularz kontaktowy oraz okienko czatu dostępnego na stronie Sklepu, Twoje dane osobowe, będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, lub w zależności od treści zawartej w przesłanej wiadomości przez czas, jaki zobowiązywać nas będą odpowiednie przepisy prawa.

 

• Zapisanie się na newsletter.

Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności.

Zebrane dane osobowe to: adres poczty elektronicznej.

Cele:
a) Realizacja zawartej umowy o świadczenie Newslettera.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

b) Działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Podanie danych osobowych w przypadku Zapisania się na newsletter jest dobrowolne, jednak bez nich niemożliwe jest otrzymywanie drogą mailową powiadomień o promocjach i Rabatach obowiązujących w Sklepie.

W przypadku Zapisania się na newsletter, Twoje dane osobowe, będą przetwarzane przez okres konieczny do wykonywania umowy, z możliwością w każdym momencie rezygnacji z newslettera, lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu (o czym więcej przeczytasz w punkcie 9 niniejszej Polityki prywatności).

 

• Prowadzenie konta/sklepu jako Twórca.

Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności.

Zebrane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer rachunku bankowego oraz dane bankowe. W przypadku Twórców niebędących konsumentami dodatkowo zebranymi danymi osobowymi mogą być nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej [NIP]. Ponadto wszelkie inne dane podane dobrowolnie w opisie lub innych miejscach w Sklepie.

Cele:
a) Prowadzenie Panelu Twórcy, sprzedaż produktów poprzez serwis pinkpillow.com.pl oraz realizacja Zamówień tj.:
– podjęcie współpracy z serwisem pinkpillow.com.pl,
– rozliczanie księgowe zrealizowanych zamówień poprzez rachunki/faktury,
– w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w sprawie funkcjonowania Twojego sklepu w naszym serwisie oraz realizacji Zamówień na Twoje produkty.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

b) Działania analityczne i statystyczne przeprowadzane przez Administratora w celu dalszego rozwoju i poprawy działania Sklepu.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

c) Przetwarzanie danych osobowych w przypadku sporów i roszczeń, które mogą powstać pomiędzy Tobą a stroną Sklepu, a także w przypadku celów, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

d) Dla celów podatkowych i rachunkowych, a w szczególności wystawianie i przechowywanie rachunków, faktur i dokumentów księgowych, a także dla celów rozpatrywania reklamacji i zwrotów.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Podanie danych osobowych w przypadku podjęcia współpracy i prowadzenia konta/sklepu jako Twórca jest dobrowolne, jednak bez nich niemożliwe jest podjęcie współpracy z Administratorem.

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres trwania współpracy, w tym posiadania konta Twórcy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe).

 

§5 Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe i jakie są konsekwencje w przypadku ich niepodania?

Podanie danych osobowych w Sklepie jest dobrowolne, jednak bez nich niemożliwe będzie skorzystanie z określonych funkcji oraz Usług, o których wspomniano w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności. Przy zawieraniu odpowiedniej umowy (np. złożenie Zamówienia lub Zapisanie się na newsletter), dane które, są nam niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, są przez nas oznaczone symbolem *. W przypadku niepodania tych danych niemożliwa jest realizacja zawartej umowy.

 

§6 Czy Twoje dane osobowe są w jakikolwiek sposób analizowane oraz profilowane? Co oznacza to dla Ciebie?

Administrator na potrzeby prezentowania Tobie reklam, promocji i innych ofert, może zapoznawać się z Twoimi preferencjami, na przykład analizując jakie produkty przeglądałaś/eś, kupujesz w Sklepie internetowym oraz na podstawie danych historycznych. Analiza i profilowanie danych pozwala na lepsze dopasowanie reklam i ofert do Twoich preferencji, nie wpływając jednak znacząco na podjęte przez Ciebie decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii profilowanie będzie najczęściej wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany.

 

§7 Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe oraz czy dane te mogą być udostępniane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

Przy przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy i firmy, z którymi współpracujemy. Podmioty i osoby te, pomagają nam w realizacji zamówień Klientów, obsłudze sklepu, a także działaniach kontaktowych z Klientami, analitycznych i marketingowych. Są to:

• Producenci / Rękodzielnicy / Projektanci / Pracownie – osoby i podmioty wykonujące Produkty zamówione przez Klientów oraz pakujące i przekazujące spakowane Produkty kurierom lub w punktach nadań. Osoby te odpowiadają również na zapytania kierowane do nich dotyczące, Produktów lub Zamówień, wysyłane przez Klientów poprzez formularz zapytania.

Dane osobowe Klienta, które są lub mogą być przekazane tym podmiotom to: imię i nazwisko, adres do rachunku i dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. W przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo przekazanymi danymi mogą być nazwa firmy.

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przekazywane dane osobowe klienta zawsze ograniczały się do minimum, niezbędnego do realizacji Zamówienia. Nazwa Producenta (w tym Rękodzielnicy, Projektanci oraz Pracownie) zawsze podana jest w opisie każdego Produktu.

W przypadku potrzeby kontaktu z Producentem, realizującym i mogącym mieć dostęp do danych osobowych Klienta, prosimy o kontakt z Administratorem, w celu umożliwienia kontaktu z Producentem. Dane kontaktowe do Rękodzielnika realizującego Zamówienie podane jest w podsumowaniu Zamówienia.

 

• Firmy transportowe InPost, Kurier DPD, Kurier DHL, Poczta Polska – podmioty realizujące lub pośredniczące w dostawie zamówionej przez Klienta przesyłki.

Dane osobowe Klienta, które są lub mogą być przekazane tym podmiotom to: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. W przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo przekazanymi danymi mogą być nazwa firmy.

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przekazywane dane osobowe Klienta zawsze ograniczały się do minimum, niezbędnego do realizacji dostawy przesyłki.

Dane adresowe, kontakt, a także informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmy transportowe oraz pośredników nadań przesyłek, znajdziesz na poniższych stronach:

– InPost spółka Grupy Kapitałowa Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (https://inpost.pl/polityka-prywatnosci)

– DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.Mineralnej 5, 02-274 Warszawa (https://www.dpd.com/pl/pl/polityka-prywatnosci/)

– DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa (https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/o-dhl/polityka-prywatnosci.html)

– Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. (https://bip.poczta-polska.pl/iinformacja-o-zbieraniu-danych-osobowych/)

 

• Realizator płatności elektronicznych Autopay S.A. (dawniej Blue Media) – Podmiot obsługujący płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, pozwalający Klientowi na natychmiastową płatność za Zamówienie złożone w Sklepie.

Dane osobowe Klienta, które są lub mogą być przekazane na potrzeby realizacji płatności elektronicznych: imię i nazwisko, adres przypisany do rachunku bankowego lub karty (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer rachunku bankowego lub numer karty płatniczej. W przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo przekazanymi danymi mogą być nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Dane adresowe, kontakt, a także informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę realizującą płatności elektroniczne, znajdziesz na poniższej stronie:

– Autopay S.A. (dawniej Blue Media) z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot (Blue Media – Polityka prywatności – Plik PDF)

 

• Dostawca aplikacji okienka live czatu Smartsupp – Podmiot umożliwiający Ci kontakt za pomocą okienka czatu, znajdującego się na stronie Sklepu.

Dobrowolnie podane dane osobowe, które są lub mogą być przekazane na potrzeby kontaktu poprzez okienko czatu: numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz wszelkie inne dane, które podasz podczas kontaktu przy pomocy okienka czatu.
Firma Smartsupp ma dostęp do ciasteczek, o ile wyrazisz na nie zgodę (o czym możesz dowiedzieć się więcej w Polityce Cookies). Wyrażając na nie zgodę, firma Smartsupp, w ramach działań analitycznych może mieć dostęp do takich danych jak: dane lokalizacyjne używanego urządzenia, ilość wejść na stronę Sklepu, wyświetlane produkty i podstrony na stronie Sklepu.

Dane adresowe, kontakt, a także informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę udostępniającą aplikację okienka live czatu, znajdziesz na poniższej stronie:

– Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą Šumavská 31, 602 00 Brno, Kraj Czechy (https://www.smartsupp.com/pl/help/privacy-policy/)

 

• Firma iFirma świadcząca usługi księgowe – podmiot ten świadczy usługi księgowe i rachunkowe dla naszego Sklepu.

Dane osobowe Klienta, które są lub mogą być przekazane na potrzeby księgowości oraz rachunkowości: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. W przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo przekazanymi danymi mogą być nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Dane osobowe Rękodzielnika, które są lub mogą być przekazane na potrzeby księgowości oraz rachunkowości: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. W przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo przekazanymi danymi mogą być nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Dane adresowe, kontakt, a także informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę świadczącą usługi księgowe i rachunkowe, znajdziesz na poniższej stronie:

– IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńska 241 G, 53-234 Wrocław (https://www.ifirma.pl/rodo)

 

• Firma pozwalająca wystawiać opinie Trustmate.io – Podmiot ten pozwala na wystawianie opinii na temat Sklepu, realizacji Zamówienia i obsługi, a także dostarcza aplikację wyświetlającą opinie na stronie Sklepu.

Dobrowolnie podane dane osobowe Klienta, które są lub mogą być przekazane w ramach wystawiania opinii: imię, lub nick, adres poczty elektronicznej oraz wszelkie inne dane, które podasz podczas wystawiania opinii. Opinia Klienta może być wyświetlana na stronie Sklepu, a także na stronie Trustmate.io na podstronie wyświetlającej wszystkie opinie Sklepu (https://trustmate.io/opinie/pinkpillow-com-pl).

Dane adresowe, kontakt, a także informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę pozwalającą wystawiać opinię, a także dostarczającą aplikację do wyświetlania opinii znajdziesz na poniższej stronie:

– TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław (https://trustmate.io/privacy-policy)

 * Niektóre z powyższych podmiotów deklarują przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na podstawie art. 45 RODO tj. przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, bądź art. 46 ust. 2 lit. b) RODO tj. wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 (https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr/artykul-47-wiazace-reguly-korporacyjne).

 

W przypadku Rękodzielników prowadzących konto Twórcy w naszym serwisie:
• Klienci – osoby, które składają zamówienie na produkt oferowany przez Rękodzielnika.
Dane osobowe Rękodzielnika, które są lub mogą być przekazane tym podmiotom to: numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.

 

Firmy i partnerzy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

W celach analitycznych, statystycznych, marketingowych i remarketingowych, a także w celach kontaktowych za pomocą zewnętrznej poczty elektronicznej Administrator korzysta z firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. Google Ireland Limited oraz Meta Platforms Ireland Limited (Facebook Ireland Limited).

Programy, aplikacje i usługi należące do tych podmiotów, a z których korzysta Administrator to:
Analytics Google (w celach analitycznych i statystycznych),
Google Ads (w celach marketingowych/reklamowych i remarketingowych),
Facebook Pixel (w celach marketingowych/reklamowych i remarketingowych),
Gmail (w celach kontaktowych za pomocą zewnętrznej poczty elektronicznej, przypisanej do Sklepu).

Podmioty te korzystają głównie z plików cookies i technologi tym podobnej. W związku z tym podmioty te mają dostęp do plików cookies, o ile wyrazisz na nie zgodę (o czym możesz dowiedzieć się więcej w Polityce Cookies). Wyrażając na nie zgodę, firmy te, mogą mieć dostęp do takich danych jak: otwierane podstrony, czas przebywania na danej podstronie, wyświetlane produkty, kliknięcia na stronie Sklepu, informacje dotyczące zakupów.

Dane adresowe, kontakt, a także informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmy udostępniające usługi służące w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych i remarketingowych, a także w celach kontaktowych poprzez zewnętrzną pocztę elektroniczną znajdziesz na poniższych stronach:

– Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ireland (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

– Meta Platforms Ireland Limited, dawniej Facebook Ireland Limited., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Ireland (https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0)

W przypadku współpracy z partnerami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Administrator zapewnia właściwy poziom ochrony Twoich danych osobowych oraz odpowiednie zabezpieczenia przekazywania tych danych stosując się do standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO.

 

§8 Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przyznaje Ci takie prawa jak:

1) Prawo dostępu do danych osobowych,
2) Prawo do sprostowania danych osobowych,
3) Prawo do usunięcia danych osobowych,
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6) Prawo do przenoszenia danych osobowych,
7) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
8) Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile taka zgoda była wcześniej wyrażona.

 

My jako podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe respektujemy oraz gwarantujemy przestrzeganie wyżej wymienionych praw, które Tobie przysługują.

 

§9 Polityka przesyłania informacji handlowych i reklamowych drogą mailową w ramach tzw. Zapisania się na newsletter.

Jeśli wyrazisz zgodę na Zapisanie się na newsletter, Administrator może przesyłać Ci za pomocą poczty elektronicznej, oferty reklamowe i marketingowe. Zgodę tę możesz w każdym momencie wycofać poprzez:
– wejście w link znajdujący się na samym dole wiadomości z newsletterem,
– wpisując jeszcze raz swój adres e-mail w okienku zapisania się na newsletter.

Administrator do celu przesyłania newslettera, będzie wykorzystywał i przetwarzał Twój adres poczty elektronicznej, wysyłając na niego newsletter. Twoje dane osobowe w ramach tego działania mogą być przetwarzane przez nas, do czasu aż wyrazisz sprzeciw lub zrezygnujesz z otrzymywania newslettera.

 

§10 W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Twoich danych osobowych, adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator w szczególności zabezpiecza dane przed ich kradzieżą oraz udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem danych z naruszeniem obowiązujących przepisów, a także przed modyfikacją, uszkodzeniem oraz całkowitym zniszczeniem.

Administrator korzysta z niżej wymienionych środków technicznych zapobiegającym pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione:
a) zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, w tym poprzez stosowanie haseł na urządzeniach dostępowych;
b) certyfikat SSL znajdujący się na każdej stronie Sklepu, w tym na podstronach, gdzie masz możliwość podania swoich danych osobowych;
c) szyfrowanie Twoich danych autoryzacyjnych podczas korzystania z funkcjonalności Sklepu;
d) dostęp do Konta na stronie Sklepu możliwy jest tylko i wyłącznie po podaniu adresu e-mail, przypisanego do konta oraz hasła.

 

§11 Zmiany w dokumencie Polityki prywatności.

Administrator może dokonywać zmian w niniejszym dokumencie, w szczególności w celu dostosowania i zaktualizowania go do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. Zmiany w dokumencie wejdą w życie po uprzednim poinformowaniu, w terminie podanym w tejże informacji, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości co do treści powyższych dokumentów i informacji w nich zawartych, prosimy o kontakt z nami.

> KONTAKT <

Kochasz rękodzieło ?

Zdobądź 5% rabatu na zakupy!

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszymi nowościami ❤

*Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących nowości zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności sklepu pink×pillow

Koszyk